Title / Description
Reigersberch, Nicolaas van: Copie Vanden Brieff by den E. Heere Niclaes van Reygersbergh, Raets-Heer in den Hogen Raed, aen syn swager Hugo Grotius geschreven op den vjen. Februarij [...] : Met Eenige Aenmerckingen tot waerschouwinghe van alle vrome Patriotten daer by gestelt. [S.l.] : [S.n.], 1627