Title

Episcopius, Simon: Oratie van den Hoogh-gheleerden ende Voortreffelijcken Mr. Symon Episcopivs. Professoor der Theologie in de Vniversiteyt binnen Leyden : By hem inde Synode Nationael tot Dordrecht, soo voor hem selfs, als van weghen de xij. andere Remonstrantsche hem byghevoechde Kercken-Dienaren, inden [...]. [S.l.] : [S.n.], 1619