Title / Description
Edict Ofte Placcaet. Van de Stenden des Marquisats van Moravien, gheleghen tusschen het Coninckrijck Bohemen ende de Landen van Oostenrijck: Waer by de [...] : Mitsgaders Ghelijcke Edict der Evangeliche [!] Stenden des Coninckrijcks van Hungarien, jeghens de Iesvyten: vanden 16. May, 1619. 's Graven-Hage : Meuris, 1619