Title / Description
Graf-Schrifte Over de Doodt Van den Hoogh-geleerden Heer Rombout Hoogherbeets, zal: ged: : In sijn leven der beyde Rechten Doctor, eerste Raedt in den Hooghen Rade, ende daer naer Raedt ende Pensionaris der Stede van Leyden ; Seer Godtvruchtigh [...] / [Adelaerdt van Waermondt. Machio-Vello-Mastix. - Namen sind fiktiv]. [S.l.] : [S.n.], 1625