Title / Description
Artijckulen Van Den Vrede Geaccordeert door den Coninck aen de Inwoonderen van Rochelle : Na de Fransche Copye over-geset in Nederdusch. Delff : Andriesz, 1626