Title / Description
Fijne, Paschier de: Een kleyn Monstertjen, : Met een warachtich verhael, Vande mishandelinghe die den Remonstrantsche ghevangenen Predicanten gheschiet is. Psal. Cxxv.ij. Want der godloosen Scepter [...]. [S.l.] : [S.n.], 1625