Title / Description
Een Cleyn Vensterken, Daer door Gekeecken werdt waer de groote Meesters die oude Gueskens meenden te brenghen, maer siet ofsy hem selven niet daer toe en [...] : soo met een van dese Sijn gevangen zielen te vermoorden, alsoo, naer dat hy ghesouten waer, zijn inghewandt in een Dieff-put begraven werdt ; Met een Schoone [...] / in dicht gestelt. Door een cloeck moedich Zeuw [i.e. P. Cannenburgh]. [S.l.] : [S.n.], [1618]