Title / Description
De Wachter, Brengende tijdinghe vande Nacht : dat is, Van het overgaen van Breda, Met eenen heylsamen raedt, wat daer over te doen staet ; Ierem. 14.7. Och Heere, onse misdaden hebbent jae verdient, [...] / [Ireneus Philalethius]. 'S GravenHage : Meuris, 1625