Titel / Beschreibung
Taurinus, Jacobus: Grovwel, van de Contra-remonstrantschghesinden, in den Synodo Provinciael van Gelderlandt, Ao. 1618. in Julio ghehouden, verfoeyt ende ghedetesteert : vervaet in sekere Thien Poincten ofte Artijckelen, onlanghs van weghen de Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen uytghegheven. Waer [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618