Title / Description
Remonstrantie By de zes Colloquenten Vander Remonstranten weghen in de Haeghsche Conferentie bekent, over-ghegheven aen de E.M.H. Staten van Hollandt ende [...] : Waer in Sy hare Bedenckinghen openen over het houden der Synoden, ende billicke conditien voorstaen, op dewelcke sy bereydt zijn in de zelve Synoden te [...] / [Johannes Wtenbogaert]. Rotterdam : Bastiaensz, 1618