Title / Description
Wtenbogaert, Johannes: Remonstrantie van Ioannes VVtenbogaert, ghepresenteert in Novembri deses Iaers 1618. Aen de Doorluchtige, ... Heeren de Staten Generael vande Geunieerde [...]. Leyden : Basson, 1618