Title / Description
Verkiesinghe des Magistraets tot Rotterdam : Met der zelver Namen, Zoo-wel De ghene die in de Regeringe van nieuws ghekoren, als van de ghene die afghezet zijn ; Met een Historisch Verhael. Rotterdam : Geelkerck, 1618