Title / Description
Boissise, Jean-Robert de Thumery de: Propositie vanden Heer de Boysye Ambassadeur extraordinaris van Vranckrijck, aen mijne Heeren de Staten Generael van de Vereeniche [!] Neerlanden : Gedaen door den voorsz Ambassadeur, van weghen den Coninck synen Meester, aende voorsz Heeren Staten, in haren Raedt, vergadert inden Hage, den xiiij. [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618