Titel / Beschreibung
Myle, Cornelis van der: Naerder Vertooch aen de Hooghe Moghende Heeren de Staten Generael : overgegheven by den Heere van der Mijlen, waer inne deselve versocht worden, ten dienste vant lant goet te vinden ende te belasten dat sekere poincten [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618