Title / Description
Myle, Cornelis van der: Naerder Vertooch Aen De Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael, Overghegheven by den Heere van der Myle : Ende Antwoort, aen de selve, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael, Overghegheven by d' Heer van Sommelsdiick [i.e. François van Aerssen]. s'Graven-Haghe : [S.n.], 1618