Title / Description
Vrijmoedigh Ondersoeck van verscheyden Placcaten, inde Gheunieerde Prouincien, binnen twee iaere[n] herwaerts, gepubliceert teghen de Christenen ingheborenen [...] : Dienende Mede tot Justificatie vande selue Remonstranten, ende in eeninghe poincten van wijlen den Heer Advocaet Iohan van Oldenbarnevelt Zal: ende de [...] / [Johannes Wtenbogaert]. Vryburch [i.e. Antwerpen?] : Waermor, 1620