Titel / Beschreibung
Placcaet Vande Hoge Moghende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, tegens het seditieux spreecken, het inbrenge[n], drucken, verkoope[n] ofte [...]. s'Graven-Haghe : Iacobssz., 1618