Title / Description
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende|| Heeren, mijn Heeren die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden : Mitsgaders Aende Doorluchtighe, ... Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Vrieslandt, Stad Groeningen ende Ommelanden, int [...] / Door den Heere Ambassadeur Franchoys van Aerssens. [S.l.] : Marten Arentz, 1618