Title / Description
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende Heeren,|| Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden : Mitsgaders Aende Doorluchtighe, ... Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Vtrecht, Vrieslant, Stadt Groningen ende Ommelanden. int [...] / Door den Heere Ambassadeur Franchoys van Aerssens. [S.l.] : [S.n.], 1618