Titel / Beschreibung
Aerssen, François van: Provisionele Openinghe. Van verscheyden saecken, gestelt in de Remonstrantie van den Heer Advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt : Tot naerder Onderrechtinghe, soo van hare Ed. Mog. als van alle ghetrouwe Patriotten ende Liefhebberen des Vaderlandts. Waerinne oock, de Nulliteyt van [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618