Title / Description
Myle, Cornelis van der: Vertoogh Aende Hooge Mogende Heeren, Mijne Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. By den Heere vander Mijle overghegheven : Teghen seecker Fameus Libel hare Ho.Mog. gepresenteert, onder den Naem van Remonstrantie, wesende onderteyckent François van Aerssen ; [Jnden Haghe den [...]. s' Graven-Haghe : Iacobsz, 1618