Titel / Beschreibung
Remonstrantie Aende Hooghe ende Moghende Heeren Staten vande Landen van Hollant ende West-Vrieslant / van Heer Iohan van Olden Barnevelt, Ridder, Advocaet vanden selven Landen. [Den Haag] : Hillebrant Jacobsz., 1618