Title / Description
Copie van een Brieff, gheschreven aen den Doorluchtigen, Hoogh-Geboren Vorst, Maurits, Prince van Orangien / Door den Heer Advocaet Jan van Olde-Barnevelt. [S.l.] : [S.n.], 1628