Title / Description
Simonis Episcopii brief. In de welcke de gront van de Remonstranten, aengaende hare belijdenis ende eenstemminge in het geloove, naecktelick ontdeckt [...] : Met Een Voor-reden aende Hoog-mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ; [... Onderteeckent S. Episcopius. Desen vijfden August. 1619. De [...] / [Vorr.: Daniel Heinsius]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1620