Title / Description
Verklaringe Vande Sententien Ghepronuncieert jeghens Johan van Oldenbarnevelt ende sijne Complicen, by de Heeren Ghedelegeerde Rechteren, vande Hog: Mog: [...] : Gedaen op den sesten Iunij 1620. ; [... Ter Ordonnantie vande Heeren Gedelegeerde Rechteren.] / [Onderteeckent, H. Pots]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1620