Title / Description
Placcaet Vande Hooge ende Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, daer by 't Placcaet vanden derden Julij sesthienhondert ende negenthien, [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1620