Titel / Beschreibung
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een Samen-Sprekinge, ghehouden Tvsschen Een Predicant Der Calvinvs-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om te [...] : Waerin Levendigh werdt voor ooghen ghestelt, niet alleen hoe de Leere der Contraremonstranten ofte Calvinisten, in haer selven den mensche een voet ende [...] / [Henricus Slatius]. [S.l.] : [S.n.], 1619