Title / Description
Corte Verclaringhe, Vande Vyf Artyckelen, Daer over Tusschen de Remonstranten, Ende Contra-Remonstranten, Ghedisputeert wort. [S.l.] : [S.n.], 1619