Title / Description
Ludwig <XIII., Frankreich, König>: Remonstrantien oft Vertoogen, gepresenteert aen den Alder-Christelijcksten Koningh van Vrancrijck, by den Hove van Parlemente, op den 21. May, 1615 : Midtsgaders Een Brief des Koninghs aen den Prince van Conde, in date den 26. Julij, 1615. ende d'Antwoorde van den selfden Prince aen den Koningh, ghedateert [...]. Amsterdam : Colijn, 1615