Title / Description
Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Hugo de Groot, ghewesen Pensionaris der Stadt Rotterdam, den achthienden May, Anno sesthien-hondert [...] : [... Onder stondt, Ter Ordonnantie vande Heeren Rechteren voornoemt. Onderteeckent, H. Potz.]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619