Title / Description
Copye Vanden Brief by de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, gheschreven aende respective Provintien. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619