Title / Description
Vertroostinghe, Aen de Remonstrantsche Kercken hier te Lande Ghesonden : Over het onrechtveerdigh Bannissement Van hare Godsalighe, Gheleerde ende ghetrouwe Predicanten, op het Nationael Synode gheciteert / [Kaspar van Baerle]. [S.l.] : [S.n.], 1619