Title / Description
Jakob <I., England, König>: Verclaringhe Des Groot-machtighsten Koninghs van groot-Britannien, Vranckrijck ende Yerlandt, Beschermer des Gheloofs. Voor het recht der Coninghen ende [...] : Teghen de Oratie des Doorluchtighsten Cardinaels van Perron, uytghesproocken in de Camer vna den derden Staet, ofte Ghemeynte in Vranckrijck. Op den XV. [...]. Amstelredam : Colijn, 1615