Title / Description
Redenen, Vvaerom men in goede Conscientie metten Nederlandtschen Contra-Remonstranten, die haer den naem van Ghereformeerde toe-eyghenen, gheen geestelijcke [...] : Psalm 16,4. Ick en wil haers danck-offers met den bloede niet offeren, noch haren name in mynen monde voeren. Apoc. 18,4. Scheydt uyt Babel / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] ; Friburch, [1619]