Title / Description
Resolvtie By de E. Mo: Heeren Staten s'Landts van Vtrecht, mede in crachte van autorisatie vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden, [...] : Ende Die Sententie by de Gerechte der Stadt Vtrecht gewesen over Carolus Rijckewaert, mede gewesen Predicant binnen Utrecht ter saecke van het comploict [...]. Utrecht : Herwyck, 1619