Title / Description
Resolvtie By de Hooge Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ghenomen jeghens eenighe gheciteerde Remonstranten, ende met hun ghevouchde, [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619