Title / Description
Placcaet Vande Hooge ende Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, daer by alle Inghesetenen der selver Landen, verboden werdt te houden [...] : Inhoudende mede verboth van eenigherhande collecten, Beloften, Verbintenisse, Accorden ofte Conspiratien tot stijvinge ende handthavinge vandien, te doen [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619