Title / Description
Euagatoriu[m] : Jn p[raese]nti libello co[n]tine[n]tur|| hec i[n]fra p[er] ordine[m] notata|| Optim[us] modus p[rae]dica[n]di|| Sermones. xiij. Michae||lis de Hu[n]garia [...]. Köln : von Werden, 1505