Titel / Beschreibung
Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen Secretaris vande Heeren Staten van Vtrecht: ende over desselfs Cadaver [...] : [... Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Heeeren Rechteren voornoemt. Onderteeckent, H. Potz.]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619