Title / Description
Sententie, uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewesen Pensionaris der Stadt Leyden, den achthienden May, Anno sesthien-hondert [...] : [... Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Heeren Rechteren voornoemt. Onderteeckent, H. Potz.]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619