Title / Description
Wtenbogaert, Johannes: Copye, Van een Missive den ij. Aprilis 1619, aen eenen particulieren ende oudt-bekenden vrient afgeveerdicht Door den Godvruchtighen Hoogh-gheleerden Iohannem [...] : Tot onderrechtinge van alle Lief-hebbers der waerheydt. [Amsterdam?] : [S.n.], 1619