Title / Description
Een Tsamensprekinghe Van twee personagien, Een Zeelander ende een Vlaminck : Aenroerende desen nieuwen aenghevangenen krijch, seer oorborlijck, ende noodich om van allen oprechten Catholijcken menschen ghelesen te worden. [S.l.] : [S.n.], 1615