Titel / Beschreibung
Oordeel des Synodi Nationalis Der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, Inden Iare 1618. ende 1619. Welcke [...] : uytghesproken op den 6. may. 1619. uyt het Latijn ghetrouwelijck in't Nederduytsch overgheset. Met Privilegie voor seven Iaren / [Hrsg.: Festus Hommius]. Dordrecht : Canin, 1619