Title / Description
Reqveste Verduytscht uyt de Latijnsche Tale, Aen de VVel-gheboren, Eedele, Voortreffelijcke Heeren , de Gecommitteerde vande Hoog-Mogende Heeren Staten [...] / [Henricus Hollingerus]. [S.l.] : [S.n.], 1619