Titel / Beschreibung
Verdedigingh vande Resolvtie Der Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant, Totten Vrede Der Kercken Teghen seker Libel, gheintituleert Antwoort [...] : Eerste Deel / Ghestelt door Iohannem Wtenbogaert, Kercken-Dienaer in 'sGraven-Haghe. s'Graven-Haghe. 1615