Title / Description
Sententie By den Hove van Hollandt ghewesen, over de grouwelijcke Moordt begaen aenden Persoon van Jan van Wely, Coopman en[de] Juwelier van Amsterdam : ghepronunchieert ende geexecuteert den sesthiensten Mey 1616. in 'sGraven-Haghe in Hollandt. s'Graven-Haghe : Iacobssen, 1616