Titel / Beschreibung
Oordeel Des Nationalen Synodi van Dordrecht, over de Theologie ofte Leere Conradi Vorstij, Doctoor inde H. Theologie : Mitsgaders De Resolutie vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt daer op ghevolght. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619