Title / Description
Van-De Onderlinge Verdraagsaamheydt : Die soo wel Predicanten als gemeyne Lidt-maten, niet tegenstaande Verscheydenheyt van Gevoelen in eenige Leer-poincten, Met malcanderen in Lieffde behooren [...] / Gestelt Door Iacobvs Tavrinvs. Dienaer des H. Evangeliums der Gereformeerde Kercke binnen Vtrecht. Utrecht : van Doorn, 1616
Content