Title / Description
Barlaeus, Caspar: Discovrs Oft Vertoogh van Caspar Barleus, Onder-regent van 't Collegie der Godtheyt tot Leyden. Waer in met een rechtveerdighe vrymoedicheyt van spreken [...] : Wt den Latyne verduytscht. Leyden : Basson, 1616