Titel / Beschreibung
Nulliteyten, Mishandelinghen, ende onbillijcke Proceduren des Nationalen Synodi, ghehouden binnen Dordrecht, Anno 1618, 6119 [!] : In't korte ende rouwe af gheworpen ten dienste ende onderrechtinghe van alle de ware Christelijcke, doch nu bedruckte, Ghemeynten, als oock van andere [...] / [Bernardus Dwinglo]. [S.l.] : [S.n.], 1619